książki przychodów i rozchodów
rozliczenia ryczałtowe
księgi handlowe
rejestry VAT
akcyza
ZUS
obsługa osób prawnych
obsługa osób fizycznych
biuro@bomat.pl
ul. Domeyki 25
04-146 Warszawa
tel. (22) 610-77-05
fax. (22) 610-01-39
ul. Olszynki Grochowskiej 11/15
04-363 Warszawa
tel./fax (22) 879-77-09
(22) 879-77-10