-
-

 

Obsługa księgowa:


• Prowadzenie książek przychodów i rozchodów
• Prowadzenie ksiąg handlowych
• Prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług
• Sporządzanie odpowiednich deklaracji podatkowych
• Dostarczanie ww. deklaracji do właściwych Organów Skarbowych

Przekazywanie JPK_V7, JPK_V7K do Organów Skarbowych
• Sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych i podatkowych
• Reprezentowanie przed Organami Skarbowymi i innymi urzędami
• Ustalanie indywidualnego Planu Kont jednostki
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych
• Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
• Przygotowanie dokumentów płatności podatkowych
• Nadzorowanie terminów płatności podatkowych
• Prowadzenie księgowości fundacji oraz stowarzyszeń
• Sporządzanie rozliczeń rocznych
• Sporządzanie bilansów
• Sporządzanie PIT-11 i przekazywanie do właściwych urzędów

 

Obsługa ZUS:


• Sporządzanie formularzy i deklaracji ubezpieczeniowej oraz przekazywanie

   do właściwych oddziałów ZUS
• Sporządzanie listy płac


Doradztwo podatkowe:


• Pełne wsparcie przy otwieraniu działalności gospodarczej
• Analiza i pomoc w wyborze formy opodatkowania
• Sporządzanie opinii podatkowych
• Indywidualne konsultacje podatkowe

Wsparcie dla działów księgowych:


• Doradztwo i wsparcie dla głównych księgowych
• Nadzór nad działem księgowości
• Organizacja i/lub reorganizacja działu księgowości
• Identyfikacja procesów ryzyka i zagrożeń finansowych przedsiębiorstwa
• Indywidualna analiza kosztów działu księgowości i administracji

 

Wsparcie prawne - współpracujemy z radcami prawnymi i notariuszami:


• rejestracja podmiotów w KRS
• prawo pracy
• prawo gospodarcze

- - - - - - - - - -